Activyl Tick plus Toy Dog 75+240mg spot-on 4x0,5ml

Activyl Tick plus Toy Dog 75+240mg spot-on 4x0,5ml
KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Objem jednotlivé dávky (ml) Indoxacarbum (mg) Permethrinum (mg) Velmi malí psi (1,2 až 5 kg) 0,5 75 240 Malí psi (5 až 10 kg) 1,0 150 480 Střední psi
KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Objem jednotlivé dávky (ml) Indoxacarbum (mg) Permethrinum (mg) Velmi malí psi (1,2 až 5 kg) 0,5 75 ... více informací
Kód produktuP159741
Dostupnost:
vyprodáno
Vaše cena s DPH567 Kč s DPH
Tento produkt nelze zakoupit
PopisDiskuze
KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Léčivé látky:
 
  Objem jednotlivé dávky (ml) Indoxacarbum
(mg)
Permethrinum
(mg)
Velmi malí psi (1,2 až 5 kg) 0,5 75 240
Malí psi (5 až 10 kg) 1,0 150 480
Střední psi (10 až 20 kg) 2,0 300 960
Velcí psi (20 až 40 kg) 4,0 600 1920
Extra velcí psi (40 až 60 kg) 6,0 900 2880
 

LÉKOVÁ FORMA
Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
Čirý, bezbarvý až žlutý, nebo hnědě zbarvený roztok.

Cílové druhy zvířat
Psi

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat
Léčba infestace blechami (Ctenocephalides felis); přípravek má trvalý insekticidní účinek proti Ctenocephalides felis po dobu až 4 týdnů.
Přípravek má trvalý akaricidní účinek proti Ixodes ricinus po dobu až 5 týdnů a proti Rhipicephalus sanguineus po dobu až 3 týdnů. Pokud jsou klíšťata tohoto druhu přítomna při použití přípravku, nemusí být všechna klíšťata usmrcena během prvních 48 hodin, ale mohou být usmrcena během týdne. Veterinární léčivý přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí (FAD).
Vývojová stádia blech z bezprostředního okolí domácích zvířat jsou zabita po kontaktu s domácími zvířaty ošetřenými přípravkem Activyl Tick Plus.

Kontraindikace
Nepoužívat u koček.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky, nebo na některou z pomocných látek.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh
Nebyla stanovena bezpečnost přípravku Activyl Tick Plus u psů mladších 8 týdnů věku. Nebyla stanovena bezpečnost přípravku Activyl Tick Plus u psů s hmotností nižší než 1,2 kg.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Je třeba dbát na to, aby veterinární léčivý přípravek nepřišel do kontaktu s očima psa. Zabraňte kontaktu s ošetřeným místem (místo aplikace) do té doby, než je suché.
Veterinární léčivý přípravek zůstává účinný, i když jsou ošetřená zvířata vystavena slunečnímu světlu, nebo ponořena do vody (např. plavání, koupání). Nicméně by zvířatům nemělo být dovoleno plavat, nebo je ošetřovat šamponem během 48 hodin po ošetření. V případě častého šampónování může být doba účinnosti snížena.
Klíšťata již přisátá na psovi nemusí být usmrcena během dvou dnů po ošetření a mohou zůstat přisátá a viditelná. Proto se doporučuje odstranění klíšťat již v době ošetření psa, aby se zabránilo jejich přichycení a sání krve.
Veterinární léčivý přípravek může u koček vyvolat křeče, které by mohly být fatální, a to díky specifické fyziologii tohoto druhu, který není schopen metabolizovat některé sloučeniny, včetně permethrinu. V případě náhodného vystavení, pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, omyjte kočku šamponem nebo mýdlem a urychleně vyhledejte veterinární pomoc. Aby se zabránilo náhodnému vystavení koček tomuto přípravku, udržujte ošetřené psy odděleně od koček, dokud není místo aplikace suché. Je důležité zajistit, aby kočky nelízaly ošetřené místo u psů, kteří byli tímto přípravkem ošetřeni. V případě tohoto vystavení, urychleně vyhledejte veterinární pomoc.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Nejezte, nepijte, nekuřte při manipulaci s veterinárním léčivým přípravkem.
Sáček je zabezpečený proti otevření dětmi. Uchovávejte přípravek v sáčku až do doby použití, aby se zabránilo přímému přístupu dětí k přípravku. Uchovávejte použité pipety mimo dosah dětí. Použité pipety by měly být okamžitě zlikvidovány.
Bezprostředně po použití si umyjte ruce.
Tento přípravek obsahuje indoxakarb a permethrin. Lidé se známou přecitlivělostí na indoxakarb a/nebo permethrin, by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
Vzhledem k tomu, že veterinární léčivý přípravek může způsobit mírné podráždění očí, vyhněte se kontaktu s očima. Pokud k tomu dojde, vypláchněte oči pomalu a opatrně vodou.
Tento přípravek je vysoce hořlavý. Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)
V místě aplikace může dojít k přechodnému škrábání, erytému nebo ztrátě chlupů. Tyto účinky obvykle ustoupí bez léčby.
Aplikace veterinárního léčivého přípravku může způsobit lokální, dočasný mastný vzhled nebo shluknutí chlupů v místě aplikace. Mohou být pozorována i suché bílé zbytky. To je normální a obvykle vymizí během několika dnů po podání. Tyto změny nemají vliv na bezpečnost nebo účinnost veterinárního léčivého přípravku.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky
Laboratorní studie na zvířatech (potkani, myši a králíci) s indoxakarbem a permethrinem nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku a maternální toxicitě. Nicméně studie reprodukční toxicity, prováděné u psů při použití trojnásobku doporučené terapeutické dávky vedly k významnému snížení poměru živých štěňat; klinický význam tohoto pozdějšího zjištění není znám, protože nebyla u psů provedena žádná studie s použitím doporučené terapeutické dávky. Proto použití přípravku u březích a laktujících zvířat, nebo u zvířat určených k chovu by měl být použit na základě zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce
Nejsou známy

Podávané množství a způsob podání
Dávkovací schéma:
Doporučená minimální dávka je 15 mg indoxakarbu/kg živé hmotnosti a 48 mg/kg permethrinu, ekvivalent 0,1 ml roztoku pro nakapání na kůži na kg živé hmotnosti.

Způsob podání:
Pro podání nakapáním na kůži – spot-on.
Je třeba dbát na to, aby byl přípravek aplikován na neporušenou kůži.
Otevřete jeden sáček a vyjměte pipetu.

Krok 1: Jednou rukou držte pipetu ve svislé poloze směrem od obličeje a druhou rukou odlomte špičku ohnutím a přehýbáním zpátky na sebe.

Krok 2: Pro snadnější aplikaci by zvířemělo stát. Rozhrňte srst, až uvidíte kůži a umístěte špičku pipety na kůžimezi lopatkami.

Krok 3: Aplikujte celý obsah přímo na kůži pevným zmáčknutím pipety. Neaplikujte na jednom místě nadměrné množství roztoku, aby nemohlo dojít k odtečení roztoku na bok zvířete (zvláště u velkých psů). Pokud k tomu dojde, není nutné opakování aplikace, ale je nutno zabránit kontaktu s ošetřeným místem (místo aplikace), do té doby, než je suché.

U velmi malých a malých psů aplikujte celý obsah pipety přímo na kůži pevným zmáčknutím pipety na jedno místo mezi lopatkami.

U větších psů by se měl celý obsah pipety aplikovat rovnoměrně na dvě (střední psi), tři (velcí psi), nebo čtyři místa (extra velcí psi), všechny umístit na různá místa aplikace podél hřbetu od oblasti mezi lopatkami až po kořen ocasu.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné
U psů stáří 8 týdnů a více nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky po podání 5-ti násobku doporučené dávky u 8 aplikací v intervalu 4 týdnů nebo podáním 5-ti násobku doporučené dávky u 6 aplikací v intervalu 2 týdnů.

Ochranné lhůty
Není určeno pro potravinová zvířata.
 
Diskuze k produktu
Máte otázku? Zajímá vás konkrétní detail? Zeptejte se nás.
Položit dotaz
Nový dotaz
Vaše jméno:
Váš e-mail:
(E-mail nebude zveřejněn)
Nadpis:
Text příspěvku:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
(E-mail nebude zveřejněn)
Text příspěvku:
Doporučujeme dokoupit